POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

Natężenie oświetlenia to ilość światła, które wysłane ze źródła i odbite od różnych obiektów dociera w dane miejsce. Poziom natężenia oświetlenia w polu pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu decyduje o sprawnym wykonaniu pracy wzrokowej. Wpływa również na ogólną ocenę wnętrza.

Zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca będzie mógł potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego.

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy, ma na celu zapewnienie bardzo dobrych warunków wzrokowych do wykonania zadania, oraz zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy

Podstawowym problemem techniki oświetleniowej w miejscu pracy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia – nie może on być za wysoki, ani za niski.

Kiedy przeprowadzać pomiary natężenia oświetlenia?

  • po oddaniu pomieszczeń do użytku
  • po zmianie rodzaju oświetlenia
  • wymianie zużytych żarówek na nowe o innej mocy
  • po zmianie aranżacji pomieszczenia, np. po wybudowaniu (lub wyburzeniu) w pomieszczeniu ścianek działowych
  • kiedy natężenie oświetlenia może się pogorszyć.

Wartość natężenia oświetlenia miejsca pracy określają polskie normy. W normie tej przyjęto, że wymagane natężenie oświetlenia w celu dostrzeżenia rysów ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oświetleniowych, powinno być nie mniejsze niż 20 lx i jest to najmniejsze natężenie oświetlenia wymieniane przez normę. W typowych pracach biurowych, takich jak: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury wymagane jest natężenie oświetlenia 500 lx, dla prac precyzyjnych przewyższa 1000 lx.

Pomiary natężenia oświetlenia należy prowadzić wyłącznie po zapadnięciu zmroku lub w dzień (jeśli jest możliwość zasłonięcia okien). Pomiary należy prowadzić na płaszczyźnie pracy wzrokowej umieszczając na niej (równolegle) ogniwo głowicy fotometrycznej. Przy małych obiektach pracy pomiary należy wykonać w minimum trzech punktach, przy dużych obiektach — w równomiernie rozmieszczonych punktach. Przy pomiarach elektrycznych natężenia oświetlenia terenów otwartych lub stref komunikacyjnych płaszczyznę pomiarową ustalamy na ziemi.