PRO-ELEKTRO

POMIARY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności działania instalacji elektrycznej, należy regularnie wykonywać pomiary elektryczne.

Nasza firma oferuje zarówno pomiary odbiorcze, jak i okresowe pomiary elektryczne w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, zakładach pracy i budynkach mieszkalnych.

Przeprowadzane przez nas pomiary elektryczne wykonywane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające świadectwo kwalifikacyjne D i E, uwzględniające w swoim zakresie pomiary elektryczne. Ponadto nasi pracownicy posiadają uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Wykorzystujemy jedynie sprawdzone mierniki, które stanowią gwarancję niezawodności i wiarygodności pomiarów.

Każda wykonywana przez nas kontrola zakończona jest sporządzeniem wymaganej dokumentacji, zawierającej wyniki wykonanych prób i pomiarów elektrycznych, a także opis przeprowadzonych oględzin, łącznie ze stwierdzonymi niezgodnościami, usterkami i wadami.

Prawidłowo sporządzona po zakończonych pomiarach elektrycznych dokumentacja stanowi podstawę pozytywnego wyniku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, SANEPIDU oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Służymy także doradztwem w zakresie wyjaśnień zapisów znajdujących się w sporządzonych przez nas protokołach. W ramach podpisania długofalowej umowy na wykonywanie pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznych oferujemy atrakcyjne rabaty.

Kiedy i jak często należy wykonywać pomiary elektryczne ?
Pomiary elektryczne powinny być wykonywane przed oddaniem do użytku danego obiektu, w którym zainstalowano bądź zmodernizowano instalację elektryczną. Ponadto pomiary elektryczne wykonuje się w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, w wyniku których mogło dojść do uszkodzenia budynku i instalacji elektrycznej np. wyładowania atmosferyczne, pożar.

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej, jak sama nazwa wskazuje, powinny być wykonywane z pewną częstotliwością. Częstotliwość ta uzależniona jest od rodzaju danego budynku i pomieszczenia.

W szkołach, przedszkolach, żłobkach itp., pomiary rezystancji izolacji powinny być wykonywane co roku. Budynki te zakwalifikowane są do kategorii obiektów ZLIII.

Więcej informacji na temat czasookresów wykonywania pomiarów elektrycznych tutaj.

Cena wykonania pomiarów elektrycznych
Podczas dokonywania wyceny usługi, każdy budynek lub grupę budynków traktujemy indywidualnie. Określenie wartości zlecenia dokonywane jest na podstawie wizji lokalnej lub w oparciu o liczbę punktów pomiarowych. Pomiary elektryczne wykonujemy na terenie całego kraju, oferując bezpłatny dojazd do klienta.

Jako jedyni oferujemy bezpłatną termowizję rozdzielnic elektrycznych, umożliwiającą lokalizację elementów nadmiernie nagrzewających się, mogących spowodować pożar.

Zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.

PRO-ELEKTRO

Dane kontaktowe

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T.Kościuszki 5
45-062 Opole
tel: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512 REGON: 161552370

GET FREE LEGAL