PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

ROCZNE I PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych


POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA:

pomiary natężenia oświetlenia podstawowego
pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy


POMIARY ELEKTRONARZĘDZI:

oględziny zewnętrzne i wewnętrzne (wymagające częściowego demontażu urządzenia)
kontrola biegu jałowego
pomiary rezystancji izolacji i obwodu ochronnego

 

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA:

kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej


POMIARY
TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

lokalizacja elementów mogących spowodować pożar (nadmiernie nagrzewających się)
brak konieczności wyłączenia instalacji podczas wykonywania pomiarów
rejestracja uzyskanych obrazów oraz ich archiwizacja


PRZEGLĄDY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

próby eksploatacyjne, pomiary i kontrola stanu sprawności instalacji elektrycznej


SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO:

kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym
kontrola jakości wykonywanych robót
reprezentowanie inwestora na budowie


INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i placówkach publicznych
modernizacja istniejącego oświetlenia


Każdy obiekt traktowany jest przez nas indywidualnie. Określenie wartości zlecenia dokonywane jest na podstawie wizji lokalnej lub w oparciu o liczbę punktów pomiarowych. Oferowane przez nas usługi wykonujemy na terenie całego kraju, oferując bezpłatny dojazd do klienta.

Zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.

Przewiń na górę