POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
termowizja instalacji elektrycznych
pomiary elektronarzędzi

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA
kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Zgodnie z definicją pożar to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonych. Warunkiem zapoczątkowania pożaru
Read more.
PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych gwarantuje jej bezpieczeństwo. Każda instalacja elektryczna powinna być poddana przeglądowi i pomiarom. Zgodnie z Art.
Read more.
ROCZNE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych należy do właściciela bądź osoby zarządzającej danym budynkiem. Ma on niezwykle istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa.
Read more.