PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

BADANIE OKRESOWE ELEKTRONARZĘDZI – PODSTAWOWE ETAPY.

Oględziny zewnętrzne:

 • sprawdzenie tabliczki znamionowej
 • sprawdzenie obudowy i stanu przewodu zasilającego i wtyczki
 • kontrola działania elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów i blokad
 • sprawdzenie kompletności śrub obudowy
 • kontrola osłon, uszczelnień i otworów wentylacyjnych

 

Oględziny wewnętrzne:

 • kontrola przewodu zasilającego, styków i wtyczki
 • sprawdzenie stanu przewodu PE oraz jego połączeń i zacisków ochronnych
 • sprawdzenie zamocowań i styków wszystkich elementów
 • sprawdzenie szczotek i komutatora
 • sprawdzenie uzwojeń wirnika i stojana
 • sprawdzenie łożysk, układów mechanicznych, elementów wentylacyjnych

 

Pomiary rezystancji izolacji – pomiary elektryczne rezystancji między zwartymi przewodami L-N a dostępnymi metalowymi częściami obudowy (śrubki, zaciski, głowice robocze, obudowy przekładni). Dla elektronarzędzi wykonanych w I klasie ochronności należy wykonać także sprawdzenie obwodu ochronnego.

 

Sprawdzenie biegu jałowego – porównanie parametrów pracy elektronarzędzia i subiektywną ocenę jego stanu.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym urządzenia elektryczne muszą być nie tylko użytkowane, ale również sprawdzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia przez producenta. Prawidłowy stan techniczny narzędzi i elektronarzędzi wykorzystywanych w różnego rodzaju pracach jest gwarancją bezpieczeństwa. Niesprawne elektronarzędzia to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

BADANIE OKRESOWE ELEKTRONARZĘDZI – PODSTAWOWE ETAPY.
Przewiń na górę