INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA Instalacja odgromowa, która wchodzi w skład instalacji elektrycznej domu, odpowiedzialna jest za ochronę obiektu przed porażeniem wynikającym z wyładowań atmosferycznych. Najczęściej instalowana jest w budownictwie mieszkalnym oraz wszędzie tam, gdzie przebywa dużo ludzi. Instalacje piorunochronne składają się ze: zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania, które odprowadzane są do ziemi, umieszcza się je na dachach i ścianach budynków lub na masztach w sąsiedztwie chronionego budynku przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi…