POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKACH PRACY

Natężenie oświetlenia to ilość światła, które wysłane ze źródła i odbite od różnych obiektów dociera w dane miejsce. Poziom natężenia oświetlenia w polu pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu decyduje o sprawnym wykonaniu pracy wzrokowej. Wpływa również na ogólną ocenę wnętrza. Zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.…