LOKALIZACJA USZKODZEŃ KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kabel energetyczny przez cały czas użytkowania narażony jest na różne czynniki, które mogą sprawić, że zostanie pogorszona jego izolacja lub nawet dojdzie do jego uszkodzenia. Problem ten dotyczy zarówno przewodów niskiego, jak i wysokiego napięcia oraz kabli światłowodowych. W zależności od jego rodzaju proces ten może być bardziej lub mniej niebezpieczny dla położonego przewodu. Szybkie zlokalizowanie miejsca uszkodzenia pozwala na ich naprawę i skrócenie przerwy w dostawie energii elektrycznej odbiorcom…