BADANIE OKRESOWE ELEKTRONARZĘDZI – PODSTAWOWE ETAPY.

Oględziny zewnętrzne: sprawdzenie tabliczki znamionowej sprawdzenie obudowy i stanu przewodu zasilającego i wtyczki kontrola działania elementów mechanicznych, wyłączników, regulatorów i blokad sprawdzenie kompletności śrub obudowy kontrola osłon, uszczelnień i otworów wentylacyjnych   Oględziny wewnętrzne: kontrola przewodu zasilającego, styków i wtyczki sprawdzenie stanu przewodu PE oraz jego połączeń i zacisków ochronnych sprawdzenie zamocowań i styków wszystkich elementów sprawdzenie szczotek i komutatora sprawdzenie uzwojeń wirnika i stojana sprawdzenie łożysk, układów mechanicznych, elementów wentylacyjnych   Pomiary rezystancji izolacji – pomiary elektryczne…