POMIARY ELEKTRYCZNE – WYBRANE RODZAJE POMIARÓW

POMIARY ELEKTRYCZNE – WYBRANE RODZAJE POMIARÓW Pomiary rezystancji izolacji Izolacja jest jednym z najczęściej stosowanych elementów ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Jej skuteczność jest gwarancją ochrony przed porażeniem elektrycznym. Stan izolacji stopniowo pogarsza się w wyniku normalnej pracy instalacji i urządzeń elektrycznych poprzez oddziaływanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Pomiary rezystancji izolacji są stałym i nieodzownym elementem prac kontrolno-pomiarowych i dzięki nim można wykryć pogarszający się stan instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji polega…