PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z definicją pożar to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonych. Warunkiem zapoczątkowania pożaru jest istnienie tzw. trójkąta spalania – obecność materiału palnego, utleniacza i źródła energii cieplnej (stanowi je każde urządzenie elektryczne przez które przepływa prąd).

Rozróżniamy dwie przyczyny pożarów:

– naturalne np. wyładowania atmosferyczne

– wywołane tzw. czynnikiem ludzkim np. podpalenia, zaprószenia bądź zaniedbania w pomiarach instalacji elektrycznych.

Pozostałe źródła zagrożeń pożarowych w instalacjach elektrycznych:

– zwarcia instalacji elektrycznej

– błędnie zaprojektowanej instalacji elektrycznej

– błędnie dobranego zabezpieczenia instalacji

– złego doboru przewodów zasilających

– przeciążenia prądowego

– umieszczenia urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwopalnych

– zatkanie otworów wentylacyjnych urządzeń

– nadmierna liczba  odbiorników energii elektrycznej przyłączonych do jednego źródła

– nieprawidłowa eksploatacja instalacji elektrycznej

– brak odpowiedniego nadzoru nad instalacją

Pożary instalacji wynikające m.in. z zaniedbań w badaniach instalacji elektrycznej stanowią ponad 20% przyczyn wszystkich pożarów, dlatego też już podczas jej tworzenia aż do momentu przyjęcia do użytkowania kładzie się bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Wykonywane są różnego rodzaju pomiary odbiorcze, kontrolowane są także kwalifikacje wykonawców instalacji elektrycznej.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE – BEZPIECZNIKI

Stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym.

Podział bezpieczników:

  • bezpieczniki ciśnieniowe
  • bezpieczniki elektryczne:

– topikowe – są najskuteczniejszymi urządzeniami zabezpieczającymi instalacje przed pożarem. Składają się z wkładki topikowej (porcelanowy walec z drutem ze stopu metali o ściśle określonej temperaturze topnienia).

  • bezpieczniki gazowe
  • spawalnicze
  • bezpieczniki mechaniczne
  • bezpieczniki termiczne – zawierające bimetal, który przy zbyt dużym przepływie prądu powoduje wyłączenie napięcia.
  • bezpieczniki przeciwpożarowy

Bezpieczniki, aby mogły zadziałać poprawnie i uchronić nas przed wystąpieniem pożaru muszą być prawidłowo zainstalowane i odpowiednio dopasowane do danej instalacji.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Przewiń na górę