ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z definicją pożar to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonych. Warunkiem zapoczątkowania pożaru jest istnienie tzw. trójkąta spalania – obecność materiału palnego, utleniacza i źródła energii cieplnej (stanowi je każde urządzenie elektryczne przez które przepływa prąd). Rozróżniamy dwie przyczyny pożarów: – naturalne np. wyładowania atmosferyczne – wywołane tzw. czynnikiem ludzkim np. podpalenia, zaprószenia bądź zaniedbania w pomiarach instalacji elektrycznych. Pozostałe źródła zagrożeń pożarowych…