INSTALACJE ELEKTRYCZNE W DOMACH Z DREWNA

Ekologiczne budownictwo oraz panujące trendy powodują, że domy z drewna zyskują coraz więcej zwolenników.

Instalacja elektryczna, niezależnie od tego w jakim budynku się znajduje, musi spełniać określone wymagania i normy. Nie istnieją specjalne wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych w drewnianych budynkach. Ze względu na różne właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych podczas planowania instalacji elektrycznej należy posiłkować się zdrowym rozsądkiem oraz normą PN-IEC 60364-5-51.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. nr 109 poz. 719, zabronione jest „instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem”.

Pozostałe zalecenia dotyczące instalacji elektrycznych w domach z drewna:

 • łączenie przewodów z oprawami i łącznikami z pominięciem puszek rozgałęźnych
 • wzmocnienie izolacji przewodów na napięcie robocze 450/750V
 • zachowanie luzu w prowadzonych przewodach i rurkach osłonowych
 • oddzielenie opraw świetlnych i gniazd elektrycznych od elementów drewnianych (emitowane ciepło stwarza zagrożenie pożaru)
 • zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie zadziałania 500mA
 • zapewnienie instalacji odgromowej i ochrony przepięciowej

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W DREWNIANYM DOMU

Planowanie instalacji elektrycznej w budynku z drewna nie odbiega od projektowania takiej instalacji w innym budynku. Warto jednak zachować szczególną ostrożność wynikającą ze specyfiki materiału budowlanego

Zasady, których należy przestrzegać przy projektowaniu instalacji elektrycznej:

 • do wykonania instalacji oświetleniowej używa się przewodów miedzianych o przekroju min. 1,5mm²
 • do wykonywania instalacji gniazd wtyczkowych używa się przewodów miedzianych o przekroju minimum 2,5mm²
 • do zabezpieczania obwodów oświetleniowych używa się zabezpieczeń o prądzie znamionowym 10A
 • do zabezpieczania obwodów gniazd wtyczkowych używa się zabezpieczeń o prądzie znamionowym minimum 16A
 • wszystkie elementy przewodzące obwodów elektrycznych muszą być oddzielone od palnej powierzchni budynku warstwą materiału izolacyjnego z grupy FH1 wg. IEC 60707

Podsumowując powyższe informację można śmiało stwierdzić, że instalacja elektryczna w domu drewnianym nie stanowi specjalnego wyzwania. Wystarczy, że przy jej projektowaniu i wykonaniu będziemy kierować się zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, że niewłaściwie położona instalacja elektryczna jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów.