PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

ROCZNE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych należy do właściciela bądź osoby zarządzającej danym budynkiem. Ma on niezwykle istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Warto zatem posiadać stosowną wiedzę dotyczącą terminów wykonywania pomiarów elektrycznych.

Czasookresy wykonywania pomiarów elektrycznych wskazane są w poniższych aktach prawnych:

  • Ustawa Prawo Budowlane
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
  • norma PN-IEC- 60364-6-61 załącznik F

Do rocznych pomiarów elektrycznych zaliczamy:

  • pomiary rezystancji izolacji w budynkach:

– o wyziewach żrących

– zagrożonych wybuchem

– zagrożonych pożarem

– należących do grup budynków ZL I, ZL II i ZL III (m.in. budynki użyteczności publicznej, szkoły, budynki biurowe, internaty, hotele)

  • pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
  • pomiary elektronarzędzi (w zależności od kategorii użytkowania)

Regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo osób przebywający w danym budynku. Kontrola instalacji elektrycznej zmniejsza ryzyko porażenia prądem, pożaru oraz wystąpienia awarii. Należy pamiętać, iż konsekwencją braku aktualnych badań instalacji elektrycznej, oprócz wymienionych wcześniej, może być także kara pieniężna lub trudności w uzyskaniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

ROCZNE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przewiń na górę