ANALIZA JAKOŚCI ZASILANIA – NOWOŚĆ W OFERCIE FIRMY PRO-ELEKTRO

Jakość energii elektrycznej jest jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy otaczających nasz urządzeń elektrycznych. Zgodnie z przyjętą definicją to zbiór parametrów, które opisują proces dostarczania energii do użytkownika. Parametry te są zmiennie i określają stopień użyteczności energii elektrycznej.

Wartości parametrów energii elektrycznej są jasno określone w przepisach. Ich niedotrzymanie może sprzyjać powstawaniu zakłóceń pracy odbiorników.

Przyczyną zakłóceń jakości energii elektrycznej jest wzajemne oddziaływanie urządzeń elektrycznych i systemu elektroenergetycznego.

Do następstw zakłóceń zaliczamy:

  • migotanie światła
  • uszkodzenia urządzeń elektrycznych lun ich całkowite wyłączenie

Firma PRO-ELEKTRO dysponuje profesjonalnym analizatorem jakości zasilania PQM-702 będącym zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Nasza oferta skierowana jest do zakładów przemysłowych i produkcyjnych.

Oferujemy wykonanie analizy jakości zasilania we wszystkich rodzajach sieci o napięciu 110 V do 760 V. Analiza obejmuje sieci:

  • jednofazowe
  • dwufazowe ze wspólnym przewodem N
  • trójfazowe gwiazdowe z i bez przewodu N, a także o układzie trójkąta
  • stałego napięcia.

W ramach usługi Klient otrzymuje szczegółowy raport z wykonanej analizy jakości zasilania.
Wycena dokonywana jest indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb!