BADANIE TERMOWIZYJNE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Termowizja rozdzielnic elektrycznych jest skutecznym narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie badania rozdzielni podczas jej normalnego funkcjonowania. Polega na ocenie wielkości przyrostu temperatury poszczególnych złącz elektrycznych, przewodów i innych urządzeń elektroenergetycznych w stosunku do temperatury panującej w rozdzielni. Stanowi doskonałą metodą diagnostyczną, która wykryć usterki i inne anomalie występujące w rozdzielniach. Usterki te mogą być przyczyną powstania poważniejszych awarii urządzeń elektroenergetycznych i spowodować duże straty, a czasem nawet doprowadzić do pożaru.

Korzyści wykonania pomiarów termowizyjnych rozdzielnic elektrycznych:

  • lokalizacja usterek i zagrożeń, które mogą być przyczyną awarii lub pożaru
  • kontrola stanu bezpieczników
  • możliwość lokalizacji skorodowanych złącz i przegrzanych elementów instalacji
  • potwierdzenie zgodności instalacji elektrycznej z obowiązującym systemem utrzymania jakości

W zakładach przemysłowych, centrach handlowych, biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinno być przeprowadzane raz w roku przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z wymaganiami wiele towarzystw ubezpieczeniowych przy wystawianiu polisy oczekuje przedstawienia raportu z okresowego badania rozdzielnic elektrycznych kamerą termowizyjną. Raport taki, często stanowi podstawę do udzielenia przez firmę ubezpieczeniową istotnego rabatu przy ustalaniu wysokości składki.

Badanie rozdzielnic może być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia. Narzędziem wykorzystywanym w tego typu pomiarach jest kamera termowizyjna dużej rozdzielczości. Oględziny prowadzone są zawsze z bezpiecznej odległości i bezdotykowo. Badane są  przede wszystkim szyny zbiorcze, a także odłączniki, wyłączniki mocy, przekładniki i transformatory. Analizie poddawany jest także stan kabli i przewodów, a przede wszystkim ich częściowe pęknięcia oraz upływności na powierzchniach izolacyjnych. Rezultatem badania powinno być sprawozdanie spełniające wymagania normy PN-EN ISO-IEC 17025, zawierające m.in. datę i miejsce badania, nazwę i adres wykonawcy oraz klienta a także wyniki, na które składa się dokumentacja fotograficzna wraz z analizą termiczną i opisem oraz zestawienie wszystkich badanych rozdzielni.