PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

POMIARY ELEKTRYCZNE W WYKAZIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy za prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Prace szczególnie niebezpieczne charakteryzują się występowaniem dużego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia osób, które je wykonują.

Do powyższego wykazu prac zaliczane jest wykonywanie pomiarów elektrycznych, podczas których istnieje realne ryzyko porażenia prądem. Dlatego ważne jest, aby elektryk wykonujący pomiary elektryczne posiadał stosowne uprawnienia oraz mierniki.

 

POMIARY ELEKTRYCZNE W WYKAZIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przewiń na górę