PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

POMIARY ELEKTRYCZNE W WYBRANYCH USTAWACH I ROZPORZĘDZENIACH

Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych pozwala na wczesne wykrycie jej uszkodzeń, a tym samym uniknięcie wypadków.

Głównym aktem prawnym, który reguluje obowiązek przeprowadzania pomiarów elektrycznych jest ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290), a w szczególności jej art. 62. Wskazuje on między innymi na częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych (nie rzadziej niż 5 lat lub co roku dla instalacji działających w tzw. szczególnych warunkach). Art. 62 Prawa budowlanego określa także kto może wykonywać pomiary elektryczne „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, (…) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych”

Kolejnym aktem prawnym odnoszącym się w swoich zapisach do wykonywania pomiarów elektrycznych jest Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1069). Ustawa wskazuje, że przyrządy pomiarowe wykorzystywane m.in. do ochrony zdrowia, życia i środowiska oraz w ochronie bezpieczeństwa podlegają kontroli prawnej.

Podsumowując, akty prawne określają kto może wykonywać pomiary elektryczne. Opisują sposób ich wykonywania i dokumentowania, a także wskazują jakimi przyrządami pomiarowymi powinny być one wykonywane.

POMIARY ELEKTRYCZNE W WYBRANYCH USTAWACH I ROZPORZĘDZENIACH
Przewiń na górę