PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

POMIARY ELEKTRYCZNE – OKRESOWA KONTROLA MIERNIKÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mierniki instalacji elektrycznych stanowią podstawowe narzędzie wykonywania pomiarów elektrycznych. Elektryk powinien posiadać całkowitą pewność, że wykorzystywane przez niego mierniki działają poprawnie.

Zgodnie z zapisem normy PNE 04700:1998 „Przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieć świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną.”

Kontrola mierników instalacji elektrycznych dokonywana jest w miejscach do tego przeznaczonych – wyselekcjonowanych laboratoriach, posiadających stosowne kalibratory.

Dokumentami, potwierdzającymi sprawność miernika jest certyfikat kalibracji (zachowanie dokładności określanej przez producenta) oraz świadectwo wzorcowania (zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu, odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru).

Posiadanie powyższych zaświadczeń stanowi gwarancję poprawności wyników uzyskanych podczas wykonywania pomiarów elektrycznych.

POMIARY ELEKTRYCZNE – OKRESOWA KONTROLA MIERNIKÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Przewiń na górę