PRO-ELEKTRO Opole

POMIARY - PRZEGLĄDY - INSTALACJE

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?

Pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Instalacje, które działają w szczególnych warunkach, zwiększających możliwość jej uszkodzenia, powinny być badane co roku.

5-letnie pomiary elektryczne polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych określa m.in. norma PN-HD 60364-6.

Częstsze wykonanie pomiarów elektrycznych może być narzucone także przez instrukcję eksploatacji. Osoba sporządzająca powyższą instrukcję, znając warunki w jakich pracują urządzenia elektryczne, może zalecić wykonanie pomiarów elektrycznych co roku.

Elektryk, wykonujący pomiary elektryczne, na podstawie przeprowadzonych oględzin, zobowiązany jest wyznaczyć termin wykonania kolejnego przeglądu instalacji elektrycznej. Informacja ta musi być zawarta w protokołach z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych.

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?
Przewiń na górę