INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa, która wchodzi w skład instalacji elektrycznej domu, odpowiedzialna jest za ochronę obiektu przed porażeniem wynikającym z wyładowań atmosferycznych. Najczęściej instalowana jest w budownictwie mieszkalnym oraz wszędzie tam, gdzie przebywa dużo ludzi.

Instalacje piorunochronne składają się ze:

 • zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania, które odprowadzane są do ziemi, umieszcza się je na dachach i ścianach budynków lub na masztach w sąsiedztwie chronionego budynku
 • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi
 • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem
 • zacisków probierczych – stanowią rozłączane połączenia śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej
 • uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie.
 • zacisków probierczychsłużących do kontroli i pomiaru rezystancji uziomu i ciągłości galwanicznej w części nadziemnej układu.

 

Wyróżniamy dwa typy instalacji odgromowych:

 • pasywne (tradycyjne) – wykorzystujące zwody niskie poziome
 • aktywne – bazują na zwodach wysokich lub podwyższonych wystających wysoko ponad obiekty budowlane.

Instalacje odgromowe chronią nasze domy przed pożarami i porażeniami wywołanymi uderzeniem piorunów. Niestety często spotykamy się z niedbale wykonanymi i bez projektu systemami ochrony odgromowej. Już na etapie projektu wykonanie prawidłowej instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej w budynku wymaga koordynacji wielu specjalistów.

Najczęściej popełniane błędy:

 • brak projektu instalacji odgromowej
 • wykonywanie instalacji odgromowej przez osoby nie posiadające stosownej wiedzy i uprawnień
 • wykonanie instalacji odgromowej zapominając o ochronie przeciwprzepięciowej, połączeniach wyrównawczych
 • ograniczanie wydatków kosztem instalacji odgromowej

Należy pamiętać, że tylko kompleksowa prawidłowo zaprojektowana i dokładnie wykonana ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, może złagodzić skutki wyładowań atmosferycznych.

Lekceważenie tematu ochrony odgromowej oraz brak wyobraźni projektantów, wykonawców,  i kierowników budów może doprowadzić do kosztownych strat.