ROCZNE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych należy do właściciela bądź osoby zarządzającej danym budynkiem. Ma on niezwykle istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Warto zatem posiadać stosowną wiedzę dotyczącą terminów wykonywania pomiarów elektrycznych. Czasookresy wykonywania pomiarów elektrycznych wskazane są w poniższych aktach prawnych: Ustawa Prawo Budowlane Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych norma PN-IEC- 60364-6-61 załącznik…