PIĘCIOLETNIE POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych gwarantuje jej bezpieczeństwo. Każda instalacja elektryczna powinna być poddana przeglądowi i pomiarom. Zgodnie z Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli (nie rzadziej niż raz na 5 lat), której celem jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej. Podobnie jak w przypadku rocznych pomiarów instalacji elektrycznej obowiązek wykonywania pięcioletniego przeglądu spoczywa  właścicielu lub zarządcy budynku. Należy pamiętać jednak, iż…