POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIAR PRĄDU UPŁYWU

Zgodnie z definicją prąd upływu to niewielki prąd powstający podczas kontaktu napięcia z izolatorem tzn. przepływający od części czynnych urządzenia do ziemi. Tego typu pomiarów elektrycznych dokonuje się m.in. by zlokalizować problemy występujące w instalacjach elektrycznych w trakcie ich normalnej eksploatacji i sprawdzić poprawność pracy urządzeń .

Wyróżniamy dwie składowe prądu upływu:

  • składowa czynna – wywołana upływnością izolacji
  • składowa pojemnościowa – wynikająca z pojemności izolacji

Elektryk lokalizujący problemy w instalacji przeprowadza test rezystancji izolacji. W tym celu wyłączane jest zasilanie obwodu i urządzenia, a także odseparowywane są poszczególne linie.