JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. Zgodnie z ogólną definicją jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. Pojęcie to jest stosunkowo nowe, a co za tym idzie dopiero zaczyna wpisywać się w techniczną rzeczywistość i do tej…