POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
termowizja instalacji elektrycznych
pomiary elektronarzędzi

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA
kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

POMIARY ELEKTRYCZNE – WYBRANE RODZAJE MIERNIKÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Narzędziami niezbędnymi do wykonywania pomiarów elektrycznych są mierniki instalacji elektrycznych. Stanowią one podstawowe narzędzie w pracy każdego elektryka, dzięki którym
Read more.
JAKIE UPRAWNIENIA MUSI POSIADAĆ OSOBA WYKONUJĄCA POMIARY ELEKTRYCZNE?
Przeglądy instalacji elektrycznych może przeprowadzać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny wykonywać osoby posiadające
Read more.
JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ POMIARY ELEKTRYCZNE?
Pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Instalacje, które działają w szczególnych warunkach, zwiększających możliwość jej uszkodzenia,
Read more.