ANALIZA JAKOŚCI ZASILANIA – NOWOŚĆ W OFERCIE FIRMY PRO-ELEKTRO

Jakość energii elektrycznej jest jednym z podstawowych warunków poprawnej pracy otaczających nasz urządzeń elektrycznych. Zgodnie z przyjętą definicją to zbiór parametrów, które opisują proces dostarczania energii do użytkownika. Parametry te są zmiennie i określają stopień użyteczności energii elektrycznej. Wartości parametrów energii elektrycznej są jasno określone w przepisach. Ich niedotrzymanie może sprzyjać powstawaniu zakłóceń pracy odbiorników. Przyczyną zakłóceń jakości energii elektrycznej jest wzajemne oddziaływanie urządzeń elektrycznych i systemu elektroenergetycznego. Do następstw zakłóceń…