POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
termowizja instalacji elektrycznych
pomiary elektronarzędzi

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA
kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), potocznie nazywany „różnicówką”, pełni funkcję zabezpieczenia elektrycznego. Chroni użytkownika w przypadku pośredniego lub bezpośredniego z napięciem. Służy
Projekt instalacji elektrycznej jest dokumentem, dzięki któremu m.in. uzyskujemy pozwolenie na budowę. Poprawnie stworzony projekt sprawa, że korzystanie z urządzeń
Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Jedną z wytycznych do prowadzenia pomiarów