POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
pomiary elektronarzędzi

 

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

 

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

POMIARY ELEKTRYCZNE W WYBRANYCH USTAWACH I ROZPORZĘDZENIACH
Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych pozwala
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE W WYKAZIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Pomiary elektryczne rezystancji izolacji oceniają aktualny stan instalacji elektrycznej i decydują o dopuszczeniu jej do dalszego użytkowania bądź o konieczności
Read more.