POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
pomiary elektronarzędzi

 

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

 

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), potocznie nazywany „różnicówką”, pełni funkcję zabezpieczenia elektrycznego. Chroni użytkownika w przypadku pośredniego lub bezpośredniego z napięciem. Służy
Read more.
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projekt instalacji elektrycznej jest dokumentem, dzięki któremu m.in. uzyskujemy pozwolenie na budowę. Poprawnie stworzony projekt sprawa, że korzystanie z urządzeń
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE – NORMA PN-HD 60364-6
Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Jedną z wytycznych do prowadzenia pomiarów
Read more.