POMIARY NATĘŻENIA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
POMIARY NATĘŻENIA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Głównym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia miejsca, w którym doszło do awarii zasilania
Read more.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z obowiązującą definicją porażenie prądem elektrycznym to reakcja fizjologiczna, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez ciało.
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE W WYBRANYCH USTAWACH I ROZPORZĘDZENIACH
Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych pozwala
Read more.

OFERTA 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
pomiary elektronarzędzi

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Kontrola stanu sprawności instalacji elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych i placówkach publicznych

KWALIFIKACJE

Przeglądy instalacji lektrycznej

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (uprawnienia elektryczne D)

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (uprawnienia elektryczne E)

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Członkostwo Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

W celu sporządzenia wyceny zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem email:

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com

NIP: 7532347512  REGON: 161552370