POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W dzisiejszych czasach pole elektromagnetyczne występuje właściwie wszędzie. Również w naszych gospodarstwach domowych narażeni jesteśmy na działanie mniejszego lub większego
Read more.
JAK SKUTECZNIE ZMNIEJSZYĆ RACHUNKI ZA PRĄD ?
Wysokie rachunki za prąd to problem wielu rodzin. Warto wprowadzić w naszym życiu kilka zmian, ponieważ według prognoz energia elektryczna
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), potocznie nazywany „różnicówką”, pełni funkcję zabezpieczenia elektrycznego. Chroni użytkownika w przypadku pośredniego lub bezpośredniego z napięciem. Służy
Read more.

OFERTA 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
pomiary elektronarzędzi

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Kontrola stanu sprawności instalacji elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych i placówkach publicznych

KWALIFIKACJE

Przeglądy instalacji lektrycznej

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (uprawnienia elektryczne D)

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (uprawnienia elektryczne E)

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Członkostwo Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

W celu sporządzenia wyceny zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem email:

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com

NIP: 7532347512  REGON: 161552370