POMIARY ELEKTRYCZNE 

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

POMIARY I PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE
pomiary skuteczności zerowania
pomiary rezystancji izolacji
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
kontrola wyłączników przeciwpożarowych
pomiary i badanie instalacji odgromowych
pomiary natężenia oświetlenia
pomiary elektronarzędzi

POZOSTAŁE USŁUGI

Przeglądy instalacji lektrycznej

ANALIZA PARAMETRÓW JAKOŚCI ZASILANIA
kontrola jakości dostarczanej energii elektrycznej

NADZÓR INWESTORSKI
kontrola zgodności realizacji inwestycji
z projektem budowlanym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje w budynkach mieszkalnych
i placówkach publicznych

KONTAKT

pomiary elektryczne opole, przegląd instalacji elektrycznej opole

PRO-ELEKTRO Grzegorz Ćwikowski
ul. T. Kościuszki 5, 45-062 Opole
tel.: 793 232 119
biuro@przegladyelektryczne.com
NIP: 7532347512  REGON: 161552370

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Projekt instalacji elektrycznej jest dokumentem, dzięki któremu m.in. uzyskujemy pozwolenie na budowę. Poprawnie stworzony projekt sprawa, że korzystanie z urządzeń
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE – NORMA PN-HD 60364-6
Pomiary elektryczne wykonywane są w oparciu o przepisy prawa, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Jedną z wytycznych do prowadzenia pomiarów
Read more.
POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIAR PRĄDU UPŁYWU
Zgodnie z definicją prąd upływu to niewielki prąd powstający podczas kontaktu napięcia z izolatorem tzn. przepływający od części czynnych urządzenia
Read more.