PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt instalacji elektrycznej jest dokumentem, dzięki któremu m.in. uzyskujemy pozwolenie na budowę. Poprawnie stworzony projekt sprawa, że korzystanie z urządzeń elektrycznych w domu staje się bezpieczne i komfortowe. Umożliwia precyzyjne rozmieszczenie tras przewodów, gniazd i opraw oświetleniowych. Oprócz schematów i planów instalacji zawiera spis materiałów odpowiedniej jakości niezbędnych do prac.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę projekt instalacji elektrycznej nie musi być bardzo szczegółowy. W trakcie budowy należy jednak go uzupełnić o konkretne schematy.

Zgodnie z rozporządzaniem (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 762) projekt powinien zawierać dane obiektu oraz osób zaangażowanych w proces budowlany, opis techniczny instalacji, obliczenia, schemat ideowy instalacji, plany instalacji, zestawienie materiałów.

Obliczenia powinny obejmować:

– przewidywany bilans mocy z sieci elektroenergetycznej,

– obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów,

– dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń,

– spadki napięć w obwodach,

– skuteczność działania środków ochrony od porażeń.

Osobą, której można zlecić wykonanie projektu jest elektryk posiadający uprawnienia do 1 kV w zakresie projektowania takich instalacji.