POMIARY ELEKTRYCZNE – POMIARY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), potocznie nazywany „różnicówką”, pełni funkcję zabezpieczenia elektrycznego. Chroni użytkownika w przypadku pośredniego lub bezpośredniego z napięciem. Służy również do ochrony urządzeń i ogranicza możliwość powstania pożaru. W przypadku wystąpienia w danym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego, wyłącznik RCD odłącza zabezpieczany obwód.

Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych:

  • RCD ogólnego typu
  • RCD selektywny (oznaczony symbolem S)

Aby być pewnym, że wyłącznik różnicowoprądowy skutecznie ochroni nas przed porażeniem prądem należy przeprowadzić pomiary elektryczne. Jest to niezwykle istotne ze względu na fakt, iż wyłącznik RCD jest ważnym elementem ochronnym.

Tego typu pomiary elektryczne polegają na:

  • zmierzeniu czasu zadziałania wyłącznika (czas nie może być dłuższy niż ten wskazany przez producenta)
  • kontroli prądu zadziałania wyłącznika

Pomiary elektryczne wyłącznika różnicowoprądowego są niezwykle istotne, gdyż obok samoczynnego wyłączenia zasilania, stanowią dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.